mércores, 29 de xaneiro de 2020

A prol do Colexio Profesional

Nós témolo claro!

A nosa profesión, a da Pedagoxía e a da Psicopedagoxía, NECESITA neste século XXI dunha organización que a defenda, que fomente o seu desenvolvemento profesional, que protexa aos destinatarios dos nosos proxectos, que axude aos profesionais da pedagoxía e psicopedagoxía e que nos represente diante da sociedade, das institucións ou no noso ámbito que non é outro que a EDUCACIÓN, en calquera dos seus ámbitos.

Apoiados pola Facultade de Ciencias da Educación e polo Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, un grupo de profesionais dos distintos ámbitos da nosa profesión, puxemos en marcha en 2018, unha asociación que canalice os esforzos necesarios para poñer en marcha o NOSO COLEXIO.

Un ano despois xa temos todo preparado para iniciar os trámites diante da Xunta de Galicia.

Agora podemos empezar a sumar para facer realidade a nosa MISIÓN:

Contar co noso COLEXIO OFICIAL DE PEDAGOXÍA E PSICOPEDAGOXÍA DE GALICIA:

o COPEGAL

Xa queda menos!

CONTAMOS CONTIGO?