venres, 31 de xaneiro de 2020

O traballo feito...

Levamos desde 2018 coa idea sempre comentada de crear unha organización que nos defenda e nos lexitime socialmente como profesionais da Pedagoxía e Psicopedagoxía.

A Constitución Española di:


Artigo 36 A lei regulará as peculiaridades propias do réxime xurídico dos colexios profesionais e do exercicio das profesións tituladas. A estructura interna e o funcionamento dos colexios deberán ser democráticos.

Temos realizado numerosas reunións e xestións en diversos ámbitos e xa está o procedemento para a aprobación da futura Lei do COPEGAL na Xunta de Galicia.

Os numerosos esforzos, uns fructíferos e outros menos, son o resultado do traballo dun amplo equipo de profesionais do público e do privado en distintas ámbitos da Pedagoxía e Psicopedagoxía.

Demóstrase unha vez máis, que xuntos e xuntas todo é posible.